عملیات بنایی
همه / پیمانکاری و خدمات مهندسی

بنایی و بازسازی و تعمیرات ساختمان غرب تهران

منطقه 22
 مجری 
6
جدید

کاشی کاری

تهران
 مجری 
4
جدید

کاشی و سرامیک

تهران
 مجری 
4

کاشی - سرامیک کار

تهران
 مجری 
4

نجار سیار

تهران
 مجری 
4

لوله کشی تشخیص لوله بازکنی بنایی

تهران
 مجری 
7

نمایش ندهد

صنایع ساختمانی ابزار آلات و ماشین آلات

صنایع ساختمانی استخر و سونا

صنایع ساختمانی بتن و فرآورده های بتنی

صنایع ساختمانی پیمانکاری و خدمات مهندسی

صنایع ساختمانی تاسیسیات الکتریکی و مکانیکی

صنایع ساختمانی تاسیسیات دکوراسیون محوطه سازی

صنایع ساختمانی درب و پنجره

صنایع ساختمانی مصالح ساختمانی

صنایع ساختمانی سرویس بهداشتی و آشپزخانه

صنایع ساختمانی سقف و نما